Contact Advokasi BEM Fakultas Teknik

Kadept Advokasi : Iqdham Halim Satria Wibawa ( 0822 1867 2560 )

Staff Advokasi I : Arbian Yunus ( 0822 4247 3953 )

Staff Advokasi II : Fahrul Rokhim ( 0896 6819 7635 )